Processer

All dine kerneydelser tilgængelige som skabeloner


Vi har en masse gode services tilgængelige som skabeloner. Tilføj de skabeloner du ønsker, og skræddersy dem så de passer perfekt.

Kundehåndtering (KYC, AML)

Skabeloner til kundehåndtering og obligatoriske kontroller.

01 Kendskab til virksomheden

Kundens virksomhedsbeskrivelse, som input til den endelige virksomhedsbeskrivelse.
Kunden udfylder denne virksomhedsbeskrivelse, for at levere de nødvendige oplysninger til at foretage KYC.

02 Virksomhedsbeskrivelse

Vores egen virksomhedsbeskrivelse, som udarbejdes med afsæt i kundens virksomhedsbeskrivelse. Ved at lade kunden levere de nødvendige oplysninger, spares der tid, da en del af dataindsamlingen dermed er klaret.

03 Kontrol for hvidvask

Procedure til kontrol for hvidvask og terrorfinansiering.
Hvidvasklovens formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Loven stiller bl. a. krav om, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet (SØIK) om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

04 Tilbud og aftalebrev

Proces til udarbejdelse af tilbud og aftalebrev.
Der tages afsæt i de tidligere udførte cases, denne fase går hurtigt og er effektiv.

06 Kunde- og opgaveaccept

Lorem ipsum

Bogføring

Skabeloner relateret til bogføring og regnskab.

07 Regnskabsdata

Indsamling af regnskabsdata, til brug i efterfølgende processer.

08 Afslutning

Denne service assisterer dig som bogholder med at få lavet alle afstemninger og relevante arbejdspapirer til sikring af overholdelse af kravene i mindstekravsbekendtgørelsen og ikke mindst sikring af bogføringsloven i relation aflæggelse af årsrapporten.

09 Regnskab

Udarbejdelse af virksomhedsregnskab, på baggrund af tidligere processer - her primært Regnskabsdata servicen.

Revision

Skabeloner til revision og erklæringer.

10 Erklæring på årsrapport

Erklæring fra godkendt revisor på årsrapport